Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.1.2012

I december 2011 registrerades 6 886 nya personbilar

I december 2011 registrerades 11 793 nya fordon, av vilka 8 923 var bilar. Första registreringarna ökade med 6,4 procent från motsvarande månad året innan. I december registrerades 6 886 nya personbilar, vilket är 11,2 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 51,3 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-december 2011 registrerades 215 787 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 9,7 procent. Under januari-december var antalet första registreringar av personbilar 126 123, vilket var 12,6 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-december var Volkswagen, Toyota och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2011, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen (09) 1734 3207, Kari Keränen (09) 1734 3208, Irmeli Segerholm (09) 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 9.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. december 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2011/12/merek_2011_12_2012-01-09_tie_001_sv.html