Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.8.2012

I juli 2012 registrerades 6 443 nya personbilar

I juli 2012 registrerades 12 820 nya fordon, av vilka 7 316 var bilar. Första registreringarna minskade med 21,2 procent från motsvarande månad året innan. I juli registrerades 6 443 nya personbilar, vilket är 25,2 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 36,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-juli 2012 registrerades 126 556 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 9,9 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 73 272, vilket var 8,3 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juli var Toyota, Volkswagen och Ford.


Källa: Statistik över första registreringar 2012, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juli 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2012/07/merek_2012_07_2012-08-06_tie_001_sv.html