Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 6.3.2013

I februari 2013 registrerades 7 888 nya personbilar

I februari 2013 registrerades 11 803 nya fordon, av vilka 8 926 var bilar. Första registreringarna minskade med 24,6 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 7 888 nya personbilar, vilket är 25,8 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 38,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-februari 2013 registrerades 27 256 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 24,2 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 18 145, vilket var 27,1 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-februari var Volkswagen, Toyota och Volvo.


Källa: Statistik över första registreringar 2013, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 6.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2013/02/merek_2013_02_2013-03-06_tie_001_sv.html