Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Första registreringar av motorfordon 2013, maj

2013
maj
Offentliggöranden