Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.5.2014

I april 2014 registrerades 9 317 nya personbilar

I april 2014 registrerades 17 016 nya fordon, av vilka 10 436 var bilar. Första registreringarna minskade med 6,0 procent från motsvarande månad året innan. I april registrerades 9 317 nya personbilar, vilket är 5,6 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 39,2 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-april 2014 registrerades 63 118 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 5,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 39 820, vilket var 6,1 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-april var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2014, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 09 1734 3207, Kari Keränen 09 1734 3208, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 7.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. april 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2014/04/merek_2014_04_2014-05-07_tie_001_sv.html