Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Första registreringar av motorfordon 2014, maj

2014
maj
Offentliggöranden