Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.11.2014

I oktober 2014 registrerades 8 836 nya personbilar

I oktober 2014 registrerades 15 912 nya fordon, av vilka 10 122 var bilar. Första registreringarna ökade med 9,5 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 8 836 nya personbilar, vilket är 2,8 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 38,1 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-oktober 2014 registrerades 152 554 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 1,5 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 91 923, vilket var 2,1 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-oktober var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2014, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2014/10/merek_2014_10_2014-11-06_tie_001_sv.html