Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.7.2015

I juni 2015 registrerades 8 976 nya personbilar

I juni 2015 registrerades 15 497 nya fordon, av vilka 10 275 var bilar. Första registreringarna minskade med 1,8 procent från motsvarande månad året innan. I juni registrerades 8 976 nya personbilar, vilket är 2,5 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 35,6 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-juni 2015 registrerades 92 506 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 4,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 57 085, vilket var 3,5 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juni var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2015, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 06.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juni 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2015/06/merek_2015_06_2015-07-06_tie_001_sv.html