Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 4.9.2015

I augusti 2015 registrerades 8 402 nya personbilar

I augusti 2015 registrerades 13 023 nya fordon, av vilka 9 719 var bilar. Första registreringarna ökade med 3,1 procent från motsvarande månad året innan. I augusti registrerades 8 402 nya personbilar, vilket är 11,7 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 31,9 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registreringar av personbilar

Första registreringar av personbilar

Under januari-augusti 2015 registrerades 119 438 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 2,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 74 214, vilket var 0,6 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-augusti var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2015, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 04.09.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. augusti 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2015/08/merek_2015_08_2015-09-04_tie_001_sv.html