Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 4.8.2016

I juli 2016 registrerades 8 340 nya personbilar

I juli 2016 registrerades 13 445 nya fordon, av vilka 9 433 var bilar. Första registreringarna minskade med 3,3 procent från motsvarande månad året innan. I juli registrerades 8 340 nya personbilar, vilket är 4,4 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 31,9 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-juli 2016 registrerades 115 254 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 8,3 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 73 805, vilket var 12,1 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juli var Volkswagen, Toyota och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2016, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 4.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juli 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2016/07/merek_2016_07_2016-08-04_tie_001_sv.html