Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.9.2017

I augusti 2017 registrerades 9 669 nya personbilar

I augusti 2017 registrerades 15 371 nya fordon, av vilka 11 333 var bilar. Första registreringarna ökade med 4,4 procent från motsvarande månad året innan. I augusti registrerades 9 669 nya personbilar, vilket är 5,1 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 28,5 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-augusti 2017 registrerades 133 973 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 3,0 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 82 972, vilket var 0,1 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-augusti var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2017, Statistikcentralen, Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.9.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. augusti 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2017/08/merek_2017_08_2017-09-06_tie_001_sv.html