Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 7.12.2017

I november 2017 registrerades 9 668 nya personbilar

I november 2017 registrerades 15 195 nya fordon, av vilka 11 390 var bilar. Första registreringarna ökade med 12,7 procent från motsvarande månad året innan. I november registrerades 9 668 nya personbilar, vilket är 7,3 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 25,7 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-november 2017 registrerades 177 770 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 2,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 110 512, vilket var 0,3 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-november var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2017, Statistikcentralen,Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 7.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. november 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2017/11/merek_2017_11_2017-12-07_tie_001_sv.html