Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 6.3.2018

I februari 2018 registrerades 9 106 nya personbilar

I februari 2018 registrerades 13 539 nya fordon, av vilka 10 573 var bilar. Första registreringarna minskade med 3,3 procent från motsvarande månad året innan. I februari registrerades 9 106 nya personbilar, vilket är 0,7 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 24,8 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-februari 2018 registrerades 32 787 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 2,2 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 22 688, vilket var 3,5 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-februari var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2018, Statistikcentralen,Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 6.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. februari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2018/02/merek_2018_02_2018-03-06_tie_001_sv.html