Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 6.8.2018

I juli 2018 registrerades 9 579 nya personbilar

I juli 2018 registrerades 15 095 nya fordon, av vilka 10 765 var bilar. Första registreringarna ökade med 6,7 procent från motsvarande månad året innan. I juli registrerades 9 579 nya personbilar, vilket är 8,2 procent mer än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 21,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-juli 2018 registrerades 123 685 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 4,3 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 79 186, vilket var 8,0 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juli var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2018, Statistikcentralen,Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 6.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juli 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2018/07/merek_2018_07_2018-08-06_tie_001_sv.html