Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 6.11.2018

I oktober 2018 registrerades 7 935 nya personbilar

I oktober 2018 registrerades 13 794 nya fordon, av vilka 9 682 var bilar. Första registreringarna minskade med 0,3 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 7 935 nya personbilar, vilket är 9,3 procent mindre än i fjol. På antalet första registreringar inverkade den nya metoden för mätning av utsläpp WLTP, som infördes i början av september. Dieselandelen av personbilar var 27,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Trafiksäkerhetsverkets fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-oktober 2018 registrerades 166 982 nya fordon. Jämfört med året innan var ökningen 2,7 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 105 670, vilket var 4,8 procent mer än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-oktober var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2018, Statistikcentralen,Trafi

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 6.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2018/10/merek_2018_10_2018-11-06_tie_001_sv.html