Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 4.7.2019

I juni 2019 registrerades 10 537 nya personbilar

I juni 2019 registrerades 18 198 nya fordon, av vilka 12 583 var bilar. Första registreringarna minskade med 3,5 procent från motsvarande månad året innan. I juni registrerades 10 537 nya personbilar, vilket är 9,6 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 17,8 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) fordonstrafikregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-juni 2019 registrerades 102 346 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 5,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 60 277, vilket var 13,4 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-juni var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2019, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 4.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. juni 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2019/06/merek_2019_06_2019-07-04_tie_001_sv.html