Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 5.9.2019

I augusti 2019 registrerades 9 993 nya personbilar

I augusti 2019 registrerades 16 169 nya fordon, av vilka 11 974 var bilar. Första registreringarna minskade med 7,5 procent från motsvarande månad året innan. I augusti registrerades 9 993 nya personbilar, vilket är 16,8 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 18,5 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-augusti 2019 registrerades 133 306 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 5,6 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 79 492, vilket var 12,8 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-augusti var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2019, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 5.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. augusti 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2019/08/merek_2019_08_2019-09-05_tie_001_sv.html