Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, april

Publicerad: 6.11.2019

I oktober 2019 registrerades 9 366 nya personbilar

I oktober 2019 registrerades 15 317 nya fordon, av vilka 10 925 var bilar. Första registreringarna ökade med 11,0 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 9 366 nya personbilar, vilket är 18,0 procent mer än i fjol. Den nya metoden för mätning av utsläpp WLTP, som infördes i början av september 2018, minskade antalet första registreringar i slutet av förra året. Dieselandelen av personbilar var 16,4 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-oktober 2019 registrerades 162 279 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 2,8 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 97 299, vilket var 7,9 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-oktober var Toyota, Volkswagen och Skoda.


Källa: Statistik över första registreringar 2019, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Sami Lahtinen 029 551 3207, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 6.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2019/10/merek_2019_10_2019-11-06_tie_001_sv.html