Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 4.6.2020

Första registregingarna av nya personbilar minskade till hälften i maj 2020

I maj 2020 registrerades 13 115 nya fordon, av vilka 6 313 var bilar. Första registreringarna minskade med 32,3 procent från motsvarande månad året innan. I maj registrerades 5 110 nya personbilar, vilket är 53,1 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 16,0 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-maj 2020 registrerades 71 361 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 15,2 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 39 362, vilket var 20,9 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-maj var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2020, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Kari Keränen 029 551 3208, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 4.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. maj 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2020/05/merek_2020_05_2020-06-04_tie_001_sv.html