Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.11.2020

I oktober 2020 registrerades 7 499 nya personbilar

I oktober 2020 registrerades 13 659 nya fordon, av vilka 9 060 var bilar. Första registreringarna minskade med 10,9 procent från motsvarande månad året innan. I oktober registrerades 7 499 nya personbilar, vilket är 20,0 procent mindre än i fjol. Dieselandelen av personbilar var 13,5 procent. Uppgifterna grundar sig på Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) trafik- och transportregister och de har producerats av Statistikcentralen. Uppgifterna omfattar inte fordonen på Åland.

Första registeringar av personbilar

Första registeringar av personbilar

Under januari-oktober 2020 registrerades 145 328 nya fordon. Jämfört med året innan var minskningen 10,4 procent. Under början av året var antalet första registreringar av personbilar 80 903, vilket var 16,9 procent mindre än i fjol. De mest allmänna personbilsmärkena i första registreringarna under januari-oktober var Toyota, Skoda och Volkswagen.


Källa: Statistik över första registreringar 2020, Statistikcentralen,Traficom

Förfrågningar: Nico Maunula 029 551 3526, Sami Lahtinen 029 551 3207, Irmeli Segerholm 029 551 3219, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (159,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 5.11.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Första registreringar av motorfordon [e-publikation].
ISSN=2342-3641. oktober 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/merek/2020/10/merek_2020_10_2020-11-05_tie_001_sv.html