Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Första registreringar av motorfordon 2021, december

Första registreringar av motorfordon 2021, april

2021
april
Offentliggöranden