Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2017

Producentpriserna för lantbruket steg klart

Korrigering. Offentliggörandet har uppdaterats 15.11.2017 kl. 10:30. Den felaktiga versionen av offentliggörandet berodde på tekniska orsaker.

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för lantbruket med 3,7 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med året innan. Särskilt priserna på mjölk, svin- och nötkött samt spannmål gjorde att indexet steg. Priset på mjölk steg med 5 procent, priset på svinkött med nästan 7 procent och priset på nötkött med något under 6 procent. Priserna på spannmål steg med ungefär 9 procent. Indexstegringen dämpades av billigare pälsskinn. Priset på pälsskinn sjönk med drygt 5 procent på årsnivå.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–9/2017

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 1/2010–9/2017

Priserna på vegetabiliska produkter steg med 5,0 procent på årsnivå och priserna på animaliska produkter med 2,8 procent. Även om nästan alla delområden i indexet visade en ökning fanns det också delområden som visade en nedgång. Utöver priserna på pälsskinn sjönk också priserna på fjäderfäkött och ägg något.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, 3:e kvartalet 2017

Index (2010=100) Indextal III/2017 1) Kvartalsförändring, % 1) Årsförändring, % 1)
Totalindex 108,8 0,6 3,7
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 110,8 2,5 4,8
Vegetabilieproduktion 120,5 2,7 5,0
Animalieproduktion 101,9 -0,8 2,8
1) Uppgifterna för år 2017 är preliminära till dess uppgifter om de slutliga efterlikviderna för mjölk finns att tillgå.

Producentpriserna inom lantbruket stiger i år med 2 procent

Producentpriserna inom lantbruket uppskattas stiga i år med 2,0 procent jämfört med år 2016. Priserna exkl. pälsdjursuppfödning stiger med 1,5 procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens prisindexprognos.

Enligt prognosen stiger priserna på vegetabiliska produkter 0,9 procent jämfört med år 2016. Den rejäla prisnedgången på potatis dämpar indexstegringen. Priserna på animaliska produkter uppskattas stiga med 2,8 procent. På detta inverkar särskilt dyrare pälsskinn samt svin- och nötkött. Priserna på pälsskinn stiger med uppskattningsvis 6,5 procent, svinkött med drygt 5 procent och nötkött med 4 procent jämfört med år 2016.

Producentprisindex för lantbruk 2010=100, indexprognos 2017

Index (2010=100) Indextal 2017, prognos 1) Förändringsprognos på årsnivå 2016-2017, % 1)
Totalindex 108,8 2,0
Totalindex, exkl. pälsdjursuppfödning 109,7 1,5
Vegetabilieproduktion 120,0 0,9
Animalieproduktion 102,2 2,8
1) De slutliga prisindexen för år 2017 publiceras i augusti 2018

Producentprisindexet för lantbruk och indexet för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket är indikatorer som mäter prisutvecklingen gällande lantbruksprodukter och produktionsmedel inom jordbruket ur odlarnas synvinkel. Basåret för prisindexen för jordbruket är 2010, som antecknas med talet 100. Statistikcentralen räknar ut lantbrukets prisindexprognos för EU:s statistikbyrå Eurostat en gång om året i november. De slutliga producentprisindexen för år 2017 publiceras i augusti 2018.


Källa: Producentprisindex för lantbruk 2010=100. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marianne Rautelin 029 551 3421, mthi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (273,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.11.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. 3:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/2017/03/mthi_2017_03_2017-11-15_tie_001_sv.html