Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 20.4.2007

Rekordantal inflyttningar år 2006

Enligt Statistikcentralen flyttade 22 450 personer från utlandet till Finland under år 2006. Antalet är 1 100 större än året innan och samtidigt det största under vår självständighet. Utflyttningen från Finland till utlandet minskade något till 12 100 personer. Nettoinflyttningen omfattade under år 2006 totalt 10 350 personer, vilket är kvantitativt sett mest efter år 1991.

Under de senaste fem åren har antalet flyttningar från EU-länder till Finland varit större än antalet flyttningar från Finland till EU-länder. År 2006 fick Finland 3 300 personer i inflyttningsvinst från EU-länderna. Inflyttningen till Finland från EU-länder har kontinuerligt ökat sedan år 1997. Utflyttningen till EU-länder har under de senaste åren varit på samma nivå.

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1992-2006

Antalet omflyttningar mellan kommuner uppgick år 2006 till 286 522, vilket är 2 450 färre än år 2005. Flyttningarna inom landskapen minskade med 4 850 medan antalet flyttningar mellan landskapen ökade något. När det gäller inrikes omflyttning fick landskapet Nyland kvantitativt mest flyttningsvinst (2 550 personer) och landskapet Birkaland näst mest (2 400 personer), medan landskapen Lappland och Norra Karelen förlorade kvantitativt sett mest av sin befolkning. Antalet flyttningar inom kommuner uppgick år 2006 till 579 050, vilket är 23 950 färre än år 2005.

Migration, flyttning mellan och inom kommuner åren 1995-2006

År Flyttning mellan kommuner Flyttning inom kommuner Invandring Utvandring Nettoinvandring
           
1995 208 908 492 705 12 222 8 957 3 265
1996 228 494 530 829 13 294 10 587 2 707
1997 233 733 527 650 13 564 9 854 3 710
1998 250 370 562 273 14 192 10 817 3 375
1999 253 742 552 972 14 744 11 966 2 778
           
2000 255 372 532 352 16 895 14 311 2 584
2001 277 166 581 432 18 955 13 153 5 802
2002 269 091 565 179 18 113 12 891 5 222
2003 268 563 580 528 17 838 12 083 5 755
2004 278 826 585 825 20 333 13 656 6 677
           
2005 288 977 602 992 21 355 12 369 8 986
2006 286 522 579 044 22 451 12 107 10 344

Statistikårets regionindelning har använts som region- och begreppsgrund för alla år

Källa: Befoknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.4.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2006/muutl_2006_2007-04-20_tie_001_sv.html