Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 22.4.2010

Invandringen lägre än föregående år

Enligt Statistikcentralen flyttade 26 700 personer från utlandet till Finland under år 2009. Antalet är 2 400 mindre än året innan. Också utflyttningen från Finland till utlandet minskade något och uppgick till 12 150 personer. Nettoinflyttningen omfattade under år 2009 totalt 14 550 personer, vilket är tusen personer mindre än året innan. Nettoinflyttningen av utländska medborgare minskade med 1 350 personer.

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1992–2009

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1992–2009

Ifjol var inflyttningen till Finland från EU-länderna lägre än året innan. Senast minskade inflyttningen från EU-länderna för 12 år sedan. Flyttningen från Finland till EU-länderna krympte en aning. Utflyttningen från Finland till EU-länderna har varit på en oförändrad nivå under de senaste åren. År 2009 hade Finland en flyttningsvinst på 4 300 personer från EU-länderna. Finlands flyttningsvinst från EU-länderna var mindre än året innan, för första gången på 2000-talet.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick år 2009 till 264 150, vilket är 4 900 färre än år 2008. Antalet flyttningar mellan landskapen uppgick till 121 800, vilket är 5 950 färre än året innan. Flyttningarna inom landskapen ökade med 1 050. När det gäller inrikes omflyttning fick landskapet Nyland kvantitativt mest flyttningsvinst (2 150 personer) och landskapet Birkaland näst mest (1 700 personer). Flyttningsvinsten i förhållande till folkmängden var störst i Birkaland och Egentliga Tavastland. I inrikes omflyttningen förlorade landskapen Lappland (800) och Norra Österbotten (650) kvantitativt mest av sin befolkning. De relativt sett största flyttningsförlusterna hade Kajanaland och Lappland. Antalet flyttningar inom kommuner uppgick år 2009 till 571 100, vilket är 10 100 (2 %) fler än år 2008.

Flyttningsrörelsen 2000-2009

År Typ
Flyttning mellan kommuner Flyttning inom kommuner Invandring Utvandring Nettoinvandring
2000 243 472 544 252 16 895 14 311 2 584
2001 264 468 594 130 18 955 13 153 5 802
2002 256 810 577 460 18 113 12 891 5 222
2003 255 987 593 104 17 838 12 083 5 755
2004 265 669 598 982 20 333 13 656 6 677
2005 275 208 616 761 21 355 12 369 8 986
2006 272 791 592 775 22 451 12 107 10 344
2007 279 376 588 894 26 029 12 443 13 586
2008 269 032 561 041 29 114 13 657 15 457
2009 264 144 571 119 26 699 12 151 14 548
  • Regionindelningen 1.1.2010 har använts som indelning för alla år.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (232,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 22.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2009/muutl_2009_2010-04-22_tie_001_sv.html