Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 26.4.2013

Invandringen klart större än året innan

Enligt Statistikcentralen flyttade 31 280 personer från utlandet till Finland under år 2012. Antalet är 1 800 större än året innan och det största under självständighetstiden. Också utflyttningen från Finland till utlandet ökade något och uppgick till 13 850 personer. Nettoinflyttningen omfattade under år 2012 totalt 17 430 personer, vilket är 610 personer fler än året innan. Nettoinflyttningen av utländska medborgare ökade klart, med 2 030 personer.

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1991–2012

Flyttningsrörelsen mellan Finland och EU-länder 1991–2012

I fjol flyttade 16 340 personer från EU-länderna till Finland. Inflyttningen från EU-länderna var 1 420 personer större än året innan. Flyttningen från Finland till EU-länderna ökade med 290 personer och uppgick till 8 710 personer. År 2012 hade Finland en flyttningsvinst på 7 630 personer från EU-länderna. Finlands flyttningsvinst från EU-länderna var klart större än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick år 2012 till 275 970, vilket är 390 färre än år 2011. Antalet flyttningar mellan landskapen uppgick till 125 630, vilket är 860 färre än året innan. Flyttningarna inom landskapen ökade med 470. Antalet flyttningar inom kommuner uppgick år 2012 till 593 850, vilket är 5 470 färre än år 2011.

När det gäller inrikes omflyttning fick landskapet Nyland kvantitativt sett mest flyttningsvinst och landskapet Birkaland näst mest. I Nyland var flyttningsvinsten 3 120 personer och i Birkaland 1 640 personer. I Fasta Finland var flyttningsvinsten i förhållande till folkmängden störst i Birkaland, där den relativa flyttningsvinsten var tre promille. På Åland var den relativa flyttningsvinsten ännu något större än i Birkaland. I inrikes omflyttningen förlorade landskapet Lappland kvantitativt sett mest av sin befolkning – landskapet uppvisade en flyttningsförlust på 830 personer. I Kajanaland var flyttningsförlusten relativt sett störst och uppgick till sju promille. I Lappland var flyttningsförlusten relativt sett näst störst. I omflyttningar mellan kommuner uppvisade 14 landskap en flyttningsförlust.

När det gäller flyttningsrörelsen mellan landskapen och utlandet uppvisade inget landskap flyttningsförlust. Då man beaktar nettoantalet internationella flyttningar minskar antalet landskap med flyttningsförlust betydligt. Summan av nettoinvandringen och inrikes nettoomflyttningen var negativ enbart i tre landskap.

Flyttningsrörelsen 2000–2012

År  1) Typ
Flyttning mellan kommuner Flyttning inom kommuner Invandring   Utvandring   Nettoinvandring
2000   238 729 548 995 16 895 14 311 2 584
2001 259 268 599 330 18 955 13 153 5 802
2002 251 694 582 576 18 113 12 891 5 222
2003 250 739 598 352 17 838 12 083 5 755
2004 260 179 604 472 20 333 13 656 6 677
2005 269 439 622 530 21 355 12 369 8 986
2006 266 990 598 576 22 451 12 107 10 344
2007 273 798 594 472 26 029 12 443 13 586
2008 263 792 566 281 29 114 13 657 15 457
2009 258 897 576 366 26 699 12 151 14 548
2010 265 929 573 756 25 636 11 905 13 731
2011 276 362 599 315 29 481 12 660 16 821
2012 275 967 593 846 31 278 13 845 17 433
1) Regionindelningen 1.1.2013 har använts som indelning för alla år.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (267,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2012/muutl_2012_2013-04-26_tie_001_sv.html