Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.12.2017

Utbildade finska medborgares utvandring större än invandringen

Enligt Statistikcentralen har utvandringen bland finska medborgare som avlagt examen på minst andra stadiet varit större än invandringen under det senaste decenniet. Inflyttningsunderskottet har uppvisat en ökande trend sedan år 2009. Bland dem som avlagt examen på minst lägsta högre nivå har det årliga inflyttningsunderskottet ökat relativt måttligt sedan år 2009. Däremot har det årliga inflyttningsunderskottet bland dem som avlagt examen på andra stadiet ökat snabbt under de allra senaste åren. Åtminstone delvis torde detta ha att göra med att finländska ungdomar åker utomlands för att studera.

Nettoinvandring av finska medborgare över 18 år efter utbildningsnivå 2005–2016

Nettoinvandring av finska medborgare över 18 år efter utbildningsnivå 2005–2016

Invandring efter kö och ålder 2016

Invandring efter kö och ålder 2016

Utvandring efter kö och ålder 2016

Utvandring efter kö och ålder 2016

Utflyttningsbenägenhet i omflyttning mellan kommuner efter urbaniseringsgrad av utflyttningskommuner 1997–2016

Utflyttningsbenägenhet i omflyttning mellan kommuner efter urbaniseringsgrad av utflyttningskommuner 1997–2016

Utflyttningsbenägenhet efter åldersgrupp från urbana kommuner till tätortskommuner och landsbygdskommuner 1997–2006

Utflyttningsbenägenhet efter åldersgrupp från urbana kommuner till tätortskommuner och landsbygdskommuner 1997–2006

Bortflyttningsbenägenhet efter åldersgrupp från tätortskommuner och landsbygdskommuner till urbana kommuner 1997–2016

Bortflyttningsbenägenhet efter åldersgrupp från tätortskommuner och landsbygdskommuner till urbana kommuner 1997–2016

Total nettoflyttning¹ i urbana kommuner och nettoflyttning mellan urbana kommuner efter härkomst 1997–2016

Total nettoflyttning¹ i urbana kommuner och nettoflyttning mellan urbana kommuner efter härkomst 1997–2016
1. Den totala nettoflyttningen är summan av inrikes nettoomflyttning och nettoinvandring.

Källa: Omflyttning 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Nikander Timo 029 551 3250, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (332,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 18.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. Översikt 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2016/02/muutl_2016_02_2017-12-18_tie_001_sv.html