Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.5.2017

Invandringen nådde nytt rekord år 2016

Enligt Statistikcentralen flyttade 34 905 personer till Finland år 2016, vilket var en ökning på 21 procent från året innan. Antalet invandrare överskred 2013 års rekord med nästan 3 000. Också utvandringen ökade från året innan, men ökningen var betydligt mindre än invandringen. Från Finland flyttade 18 082 personer till utlandet, vilket var 11 procent fler än året innan. Finlands inflyttningsöverskott steg till 16 823 personer från 12 441 året innan.

Invandring, utvandring och nettoinvandring mellan Finland och andra länder 1993–2016

Invandring, utvandring och nettoinvandring mellan Finland och andra länder 1993–2016

Av invandrarna var 27 274 utländska medborgare, dvs. 78 procent år 2016. Av utvandrarna var 59 procent, dvs. 10 603 personer, finska medborgare. När man ser till utländska medborgare var Finlands inflyttningsöverskott 19 795 personer, medan finländska medborgare bidrog till ett inflyttningsunderskott på 2 972 personer.

Flyttningsrörelsen 2005–2016

År Flyttning mellan kommuner Flyttning inom kommuner Invandring Utvandring Nettoinvandring
2005 267 939 624 030 21 355 12 369 8 986
2006 265 469 600 097 22 451 12 107 10 344
2007 272 285 595 985 26 029 12 443 13 586
2008 262 454 567 619 29 114 13 657 15 457
2009 257 595 577 668 26 699 12 151 14 548
2010 264 362 575 323 25 636 11 905 13 731
2011 274 896 600 781 29 481 12 660 16 821
2012 274 650 595 163 31 278 13 845 17 433
2013 265 844 577 960 31 941 13 893 18 048
2014 267 799 571 775 31 507 15 486 16 021
2015 280 271 613 474 28 746 16 305 12 441
2016 282 257 590 830 34 905 18 082 16 823
Regionindelningen 1.1.2017 för alla år.

Källa: Omflyttning 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Nikander 029 551 3250, Matti Saari 029 551 3401, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (264,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 17.5.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/2016/muutl_2016_2017-05-17_tie_001_sv.html