Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Inget offentliggörande om flyttningsrörelsen 14.12.2018

Statistikcentralen framställer inte ett andra offentliggörande om flyttningsrörelsen 14.12.2018 avvikande från vad vi tidigare meddelat. Orsaken till annulleringen av det andra offentliggörandet om flyttningsrörelsen är att det första offentliggörandet försenades. Uppgifterna om utbildning hos personer som flyttat gällande statistikåret 2017 är tillgängliga fr.o.m. 14.12.2018 i den avgiftsfria databasen StatFin samt i den avgiftsbelagda befolkningsstatistiktjänsten. .


Senast uppdaterad 31.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/muutl_2018-10-29_uut_001_sv.html