Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2011

Startår Nya gymnasiestuderande totalt Antal som avlagt studentexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt studentexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt studentexamen
    %     %     %
2000 37 709 33 457 88,7 15 883 13 707 86,3 21 826 19 750 90,5
2001 36 957 32 789 88,7 15 580 13 504 86,7 21 377 19 285 90,2
2002 35 695 31 673 88,7 15 307 13 374 87,4 20 388 18 299 89,8
2003 36 714 32 492 88,5 15 764 13 686 86,8 20 950 18 806 89,8
2004 36 020 31 912 88,6 15 497 13 448 86,8 20 523 18 464 90,0
2005 35 065 31 057 88,6 15 243 13 292 87,2 19 822 17 765 89,6
2006 35 007 30 882 88,2 14 872 12 936 87,0 20 135 17 946 89,1
2007 34 510 30 205 87,5 14 436 12 486 86,5 20 074 17 719 88,3
2008 34 793 27 949 80,3 14 770 11 888 80,5 20 023 16 061 80,2

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2011, Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2011/opku_2011_2013-03-20_tau_001_sv.html