Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2011

Startår Nya studerande i grundläggande yrkesutbildning totalt Antal som avlagt yrkesexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkesexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkesexamen
    %     %     %
2000 50 552 38 931 77,0 25 941 19 226 74,1 24 611 19 705 80,1
2001 48 330 37 212 77,0 24 938 18 603 74,6 23 392 18 609 79,6
2002 46 815 35 637 76,1 24 216 17 889 73,9 22 599 17 748 78,5
2003 46 000 34 436 74,9 24 084 17 522 72,8 21 916 16 914 77,2
2004 48 482 36 246 74,8 25 174 18 404 73,1 23 308 17 842 76,5
2005 48 041 35 609 74,1 24 792 18 122 73,1 23 249 17 487 75,2
2006 48 705 35 965 73,8 25 399 18 661 73,5 23 306 17 304 74,2
2007 48 247 34 701 71,9 24 925 17 980 72,1 23 322 16 721 71,7
2008 48 336 31 352 64,9 24 965 16 466 66,0 23 371 14 886 63,7

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2011, Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2011/opku_2011_2013-03-20_tau_002_sv.html