Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2011, lägre och högre högskoleexamen

Startår Nya studerande i universitetsutbildning totalt Antal som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt lägre eller högre högskoleexamen
    %     %     %
1995 16 582 13 554 81,7 7 526 5 650 75,1 9 056 7 904 87,3
1999 19 054 14 941 78,4 8 501 5 959 70,1 10 553 8 982 85,1
2000 19 783 15 149 76,6 8 590 5 743 66,9 11 193 9 406 84,0
2001 21 018 15 830 75,3 9 201 6 078 66,1 11 817 9 752 82,5
2002 21 245 15 467 72,8 9 456 5 953 63,0 11 789 9 514 80,7
2003 20 763 14 568 70,2 9 092 5 473 60,2 11 671 9 095 77,9
2004 20 827 13 610 65,3 8 977 4 927 54,9 11 850 8 683 73,3
2005 20 744 12 293 59,3 8 979 4 234 47,2 11 765 8 059 68,5
2006 19 988 9 772 48,9 8 687 3 240 37,3 11 301 6 532 57,8
2007 19 461 6 923 35,6 8 274 1 953 23,6 11 187 4 970 44,4
2008 19 396 3 913 20,2 8 483 1 109 13,1 10 913 2 804 25,7

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 09 1734 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2011, Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2011, lägre och högre högskoleexamen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2011/opku_2011_2013-03-20_tau_004_sv.html