Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2013

Startår Nya studerande i grundläggande yrkesutbildning totalt Antal som avlagt yrkesexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkesexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkesexamen
    %     %     %
2000 50 552 39 628 78,4 25 941 19 518 75,2 24 611 20 110 81,7
2001 48 330 37 969 78,6 24 938 18 954 76,0 23 392 19 015 81,3
2002 46 815 36 476 77,9 24 216 18 298 75,6 22 599 18 178 80,4
2003 46 000 35 426 77,0 24 084 17 994 74,7 21 916 17 432 79,5
2004 48 482 37 413 77,2 25 174 18 956 75,3 23 308 18 457 79,2
2005 48 041 36 948 76,9 24 792 18 727 75,5 23 249 18 221 78,4
2006 48 705 37 717 77,4 25 399 19 457 76,6 23 306 18 260 78,3
2007 48 247 37 034 76,8 24 925 19 044 76,4 23 322 17 990 77,1
2008 48 336 36 579 75,7 24 965 19 024 76,2 23 371 17 555 75,1
2009 50 671 36 466 72,0 26 131 18 908 72,4 24 540 17 558 71,5
2010 50 533 32 886 65,1 26 047 17 014 65,3 24 486 15 872 64,8

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 19.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2013, Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2013/opku_2013_2015-03-19_tau_002_sv.html