Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2013, lägre och högre högskoleexamen

Startår Nya studerande i universitetsutbildning totalt Antal som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt lägre eller högre högskoleexamen
    %     %     %
1995 16 582 13 635 82,2 7 526 5 687 75,6 9 056 7 948 87,8
1999 19 054 15 160 79,6 8 501 6 077 71,5 10 553 9 083 86,1
2000 19 783 15 454 78,1 8 590 5 922 68,9 11 193 9 532 85,2
2001 21 018 16 299 77,5 9 201 6 334 68,8 11 817 9 965 84,3
2002 21 245 16 145 76,0 9 456 6 315 66,8 11 789 9 830 83,4
2003 20 763 15 663 75,4 9 092 6 063 66,7 11 671 9 600 82,3
2004 20 827 15 181 72,9 8 977 5 759 64,2 11 850 9 422 79,5
2005 20 744 14 920 71,9 8 979 5 610 62,5 11 765 9 310 79,1
2006 19 988 13 735 68,7 8 687 5 194 59,8 11 301 8 541 75,6
2007 19 461 11 811 60,7 8 274 4 089 49,4 11 187 7 722 69,0
2008 19 396 9 885 51,0 8 483 3 411 40,2 10 913 6 474 59,3
2009 19 940 7 681 38,5 8 820 2 401 27,2 11 120 5 280 47,5
2010 19 766 4 442 22,5 8 780 1 383 15,8 10 986 3 059 27,8

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 19.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2013, Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2013, lägre och högre högskoleexamen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2013/opku_2013_2015-03-19_tau_004_sv.html