Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2015

Startår Nya studerande i grundläggande yrkesutbildning totalt Antal som avlagt yrkesexamen av 2015 Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkesexamen av 2015 Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkesexamen av 2015
    %     %     %
2000 50 552 40 257 79,6 25 941 19 799 76,3 24 611 20 458 83,1
2001 48 330 38 659 80,0 24 938 19 258 77,2 23 392 19 401 82,9
2002 46 815 37 229 79,5 24 216 18 623 76,9 22 599 18 606 82,3
2003 46 000 36 325 79,0 24 084 18 378 76,3 21 916 17 947 81,9
2004 48 482 38 453 79,3 25 174 19 414 77,1 23 308 19 039 81,7
2005 48 041 38 117 79,3 24 792 19 227 77,6 23 249 18 890 81,3
2006 48 705 39 114 80,3 25 399 20 080 79,1 23 306 19 034 81,7
2007 48 247 38 584 80,0 24 925 19 750 79,2 23 322 18 834 80,8
2008 48 336 38 535 79,7 24 965 19 884 79,6 23 371 18 651 79,8
2009 50 671 39 240 77,4 26 131 20 207 77,3 24 540 19 033 77,6
2010 50 533 38 607 76,4 26 047 19 852 76,2 24 486 18 755 76,6
2011 50 499 37 384 74,0 25 772 19 055 73,9 24 727 18 329 74,1
2012 49 759 33 674 67,7 25 873 17 435 67,4 23 886 16 239 68,0

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 17.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2015, Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2015/opku_2015_2017-03-17_tau_002_sv.html