Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2016

Startår Nya gymnasiestuderande totalt Antal som avlagt studentexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt studentexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt studentexamen
    %     %     %
2000 37 709 33 506 88,9 15 883 13 728 86,4 21 826 19 778 90,6
2001 36 957 32 848 88,9 15 580 13 534 86,9 21 377 19 314 90,3
2002 35 695 31 739 88,9 15 307 13 401 87,5 20 388 18 338 89,9
2003 36 714 32 585 88,8 15 764 13 725 87,1 20 950 18 860 90,0
2004 36 020 32 046 89,0 15 497 13 521 87,2 20 523 18 525 90,3
2005 35 065 31 241 89,1 15 243 13 384 87,8 19 822 17 857 90,1
2006 35 007 31 160 89,0 14 872 13 082 88,0 20 135 18 078 89,8
2007 34 510 30 704 89,0 14 436 12 709 88,0 20 074 17 995 89,6
2008 34 793 31 180 89,6 14 770 13 180 89,2 20 023 18 000 89,9
2009 34 064 30 430 89,3 14 509 12 814 88,3 19 555 17 616 90,1
2010 33 705 30 199 89,6 14 472 12 810 88,5 19 233 17 389 90,4
2011 32 897 29 590 89,9 14 194 12 600 88,8 18 703 16 990 90,8
2012 32 183 28 778 89,4 13 758 12 096 87,9 18 425 16 682 90,5
2013 31 884 25 708 80,6 13 391 10 692 79,8 18 493 15 016 81,2

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2018, Tabellbilaga 1. Studiegången för nya gymnasiestuderande (riktad till ungdomar) före utgången av år 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2018/opku_2018_2018-03-14_tau_001_sv.html