Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2016

Startår Nya studerande i grundläggande yrkesutbildning totalt Antal som avlagt yrkesexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkesexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkesexamen
    %     %     %
2000 50 552 40 524 80,2 25 941 19 923 76,8 24 611 20 601 83,7
2001 48 330 38 965 80,6 24 938 19 388 77,7 23 392 19 577 83,7
2002 46 815 37 563 80,2 24 216 18 781 77,6 22 599 18 782 83,1
2003 46 000 36 679 79,7 24 084 18 544 77,0 21 916 18 135 82,7
2004 48 482 38 864 80,2 25 174 19 595 77,8 23 308 19 269 82,7
2005 48 041 38 599 80,3 24 792 19 454 78,5 23 249 19 145 82,3
2006 48 705 39 673 81,5 25 399 20 326 80,0 23 306 19 347 83,0
2007 48 247 39 221 81,3 24 925 20 031 80,4 23 322 19 190 82,3
2008 48 336 39 254 81,2 24 965 20 193 80,9 23 371 19 061 81,6
2009 50 671 40 175 79,3 26 131 20 610 78,9 24 540 19 565 79,7
2010 50 533 39 778 78,7 26 047 20 386 78,3 24 486 19 392 79,2
2011 50 499 38 953 77,1 25 772 19 751 76,6 24 727 19 202 77,7
2012 49 759 37 127 74,6 25 873 19 135 74,0 23 886 17 992 75,3
2013 48 679 33 254 68,3 25 330 17 157 67,7 23 349 16 097 68,9

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2018, Tabellbilaga 2. Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2018/opku_2018_2018-03-14_tau_002_sv.html