Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2016, lägre och högre högskoleexamen

Startår Nya studerande i universitetsutbildning totalt Antal som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt lägre eller högre högskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt lägre eller högre högskoleexamen
    %     %     %
1995 16 582 13 727 82,8 7 526 5 727 76,1 9 056 8 000 88,3
1999 19 054 15 422 80,9 8 501 6 220 73,2 10 553 9 202 87,2
2000 19 783 15 771 79,7 8 590 6 083 70,8 11 193 9 688 86,6
2001 21 018 16 725 79,6 9 201 6 558 71,3 11 817 10 167 86,0
2002 21 245 16 703 78,6 9 456 6 631 70,1 11 789 10 072 85,4
2003 20 763 16 351 78,8 9 092 6 433 70,8 11 671 9 918 85,0
2004 20 827 16 119 77,4 8 977 6 247 69,6 11 850 9 872 83,3
2005 20 744 16 178 78,0 8 979 6 305 70,2 11 765 9 873 83,9
2006 19 988 15 625 78,2 8 687 6 241 71,8 11 301 9 384 83,0
2007 19 461 14 876 76,4 8 274 5 702 68,9 11 187 9 174 82,0
2008 19 396 14 420 74,3 8 483 5 710 67,3 10 913 8 710 79,8
2009 19 940 14 094 70,7 8 820 5 529 62,7 11 120 8 565 77,0
2010 19 766 13 050 66,0 8 780 5 154 58,7 10 986 7 896 71,9
2011 19 827 12 305 62,1 8 786 4 799 54,6 11 041 7 506 68,0
2012 22 815 11 815 51,8 9 944 4 214 42,4 12 871 7 601 59,1
2013 23 162 7 402 32,0 10 189 2 474 24,3 12 973 4 928 38,0

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 14.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2018, Tabellbilaga 4. Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2016, lägre och högre högskoleexamen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2018/opku_2018_2018-03-14_tau_004_sv.html