Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2018, ungdomsutbildning

Startår Nya studerande i yrkeshögskoleutbildning totalt Antal som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya manliga studerande Antal män som avlagt yrkeshögskoleexamen Nya kvinnliga studerande Antal kvinnor som avlagt yrkeshögskoleexamen
    %     %     %
1995 8 361 6 183 74,0 4 139 2 755 66,6 4 222 3 428 81,2
1999 25 888 19 359 74,8 11 555 7 602 65,8 14 333 11 757 82,0
2000 26 091 19 498 74,7 11 595 7 683 66,3 14 496 11 815 81,5
2001 26 223 19 587 74,7 11 546 7 560 65,5 14 677 12 027 81,9
2002 28 526 20 381 71,4 13 412 8 353 62,3 15 114 12 028 79,6
2003 28 776 20 379 70,8 13 347 8 222 61,6 15 429 12 157 78,8
2004 29 332 20 768 70,8 13 190 8 093 61,4 16 142 12 675 78,5
2005 29 053 20 594 70,9 13 141 8 127 61,8 15 912 12 467 78,3
2006 28 531 20 302 71,2 13 045 8 152 62,5 15 486 12 150 78,5
2007 28 329 20 169 71,2 13 037 8 177 62,7 15 292 11 992 78,4
2008 28 302 20 316 71,8 12 711 8 083 63,6 15 591 12 233 78,5
2009 28 400 19 951 70,3 13 127 8 171 62,2 15 273 11 780 77,1
2010 29 030 20 135 69,4 13 558 8 229 60,7 15 472 11 906 77,0
2011 28 646 19 849 69,3 13 447 8 120 60,4 15 199 11 729 77,2
2012 28 093 19 020 67,7 12 719 7 307 57,4 15 374 11 713 76,2
2013 26 894 16 933 63,0 12 441 6 304 50,7 14 453 10 629 73,5
2014 27 881 14 858 53,3 13 053 4 939 37,8 14 828 9 919 66,9
2015 26 451 8 123 30,7 12 736 2 062 16,2 13 715 6 061 44,2

Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3571, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 12.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2019, Tabellbilaga 3. Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2018, ungdomsutbildning . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2019/opku_2019_2020-03-12_tau_003_sv.html