Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå och ålder 2008

Utbildningsnivå Studerande totalt Sysselsatta studerande 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 25 år-
    %                
Gymnasieutbildning 48 289 15 616 32,3 7 872 3 563 828 461 317 251 209 2 115
Yrkesutbildning på andra stadiet 220 120 136 333 61,9 8 175 5 260 4 003 4 537 4 844 4 787 4 557 100 170
Utbildning på institutnivå 122 122 100,0 - - - - - - - 122
Yrkeshögskoleutbildning 127 938 74 516 58,2 53 2 546 4 936 6 792 8 186 8 147 7 332 36 524
Lägre högskoleutbildning 96 005 51 928 54,1 69 1 527 3 071 4 315 4 884 4 697 4 091 29 274
Högre yrkeshögskoleutbildning 4 536 4 240 93,5 - - - - - - - 4 240
Högre högskoleutbildning 44 549 29 806 66,9 2 30 125 228 485 1 340 2 489 25 107
Specialiseringsutbildning för läkare 2 718 2 522 92,8 - - - - - - - 2 522
Licentiatutbildning 3 082 2 651 86,0 - - - - - 1 4 2 646
Doktorsutbildning 17 710 13 904 78,5 - - - - - 11 58 13 835
Totalt 565 069 331 638 58,7 16 171 12 926 12 963 16 333 18 716 19 234 18 740 216 555

Källa: Utbildning 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ritva Kaukonen (09) 1734 3311, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 30.03.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2008, Minst 18-åriga studerande och sysselsatta studerande efter utbildningsnivå och ålder 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2008/opty_2008_2010-03-30_tau_001_sv.html