Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 12.3.2020

Andelen sysselsatta studerande oförändrad

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik var andelen sysselsatta studerande oförändrad år 2018 jämfört med år 2017. Av de studerande som fyllt 18 år arbetade mer än hälften vid sidan av studierna. Vanligast var det att arbeta vid sidan av universitets- och yrkeshögskolestudier. Femtiosex procent av universitetsstuderandena och 59 procent av yrkeshögskolestuderandena hade en anställning vid sidan av studierna. Av de studerande inom yrkesutbildning arbetade 52 procent vid sidan av studierna.

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2009–2018

Andelen sysselsatta studerande som fyllt 18 år av alla studerande 2009–2018

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (108,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 12.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning bland studerande [e-publikation].
ISSN=1799-0009. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opty/2018/opty_2018_2020-03-12_tie_001_sv.html