Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Beskrivning

FPA:s studieförmånsstatistik ger information om hur samhället stödjer de studerandes utkomst under studietiden. I statistiken presenteras ur olika synvinklar uppgifter om mottagarna och utbetalda belopp i euro. Dessutom presenteras även uppgifter om studielån, måltidsstöd för högskolestuderande och lånegaranti i anslutning till vuxenutbildningsstöd.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiestöd [e-publikation].
Helsinki: Folkpensionsanstalten [hänvisat: 16.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/otuki/meta_sv.html