Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Statistiken Företagstjänster offentliggörs i fortsättningen under namnet Servicebranschens varustatistik

Statistikens namn ändras så att det bättre beskriver statistikens innehåll, eftersom statistiken nu omfattar inte bara de näringsgrenar som producerar tjänster för företag utan också andra servicebranscher.

Med enkäten om företagstjänster insamlas uppgifter om produktion av tjänster. Företagen frågas efter hur omsättningen fördelas efter produktgrupp. Dessutom ber vi om en specificering av eventuell försäljning till hushåll (privatkunder) efter produktgrupp.

Fr.o.m. statistikåret 2020 utvidgas datainsamlingen och statistiken över tjänster till nya näringsgrenar och nya tjänster. Tjänsternas betydelse inom ekonomin har ökat och statistikföringen av servicenäringarnas produktstrukturer utvidgas till nya näringsgrenar för att man ska få en bättre bild av de ekonomiska strukturerna än för närvarande.

Namnändringen träder i kraft 21.12.2021 i samband med att uppgifterna för 2020 publiceras.


Senast uppdaterad 3.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Servicebranschens varustatistik [e-publikation].
ISSN=2242-2137. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/palhy/palhy_2021-11-03_uut_001_sv.html