Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

De största löneskillnaderna i Nyland, de minsta i Norra Karelen

År 2008 var medellönerna i Nyland de allra högsta, dvs. 3 202 euro. Inga andra landskap nådde upp till den genomsnittliga lönenivån för hela landet. Lönerna var lägst i Södra Savolax (2 550 euro) och Södra Österbotten (2 574 euro). Den högst avlönade decilen i Nyland tjänade minst 2,62 gånger mer än den lägst avlönade. I Norra Karelen var löneskillnaden mellan decilerna minst av alla landskap, bara det dubbla. Skillnaderna mellan landskapen gällande lönespridningen beror till största delen på skillnaderna i löntagar- och uppgiftsstrukturerna i de olika områdena.

Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter landskap år 2008

Landskap Totallöner, euro / månad
Antal Genomsnitt Desil 1 Medianen Decil 9
Totalt 1 438 034 2 876 1 826 2 551 4 287
01. Nyland 492 613 3 202 1 899 2 806 4 984
02. Egentliga Finland 118 897 2 728 1 796 2 449 4 000
04. Satakunta 55 904 2 681 1 785 2 446 3 842
05. Egentliga Tavastland 41 734 2 654 1 782 2 417 3 787
06. Birkaland 128 499 2 789 1 807 2 527 4 065
07. Päijänne-Tavastland 51 308 2 632 1 772 2 391 3 739
08. Kymmenedalen 42 108 2 749 1 802 2 507 3 887
09. Södra Karelen 34 585 2 746 1 816 2 521 3 838
10. Södra Savolax 35 292 2 550 1 738 2 338 3 541
11. Norra Savolax 60 876 2 656 1 783 2 415 3 762
12. Norra Karelen 35 363 2 578 1 800 2 360 3 612
13. Mellersta Finland 65 668 2 724 1 814 2 468 3 879
14. Södra Österbotten 42 380 2 574 1 738 2 354 3 612
15. Österbotten 41 892 2 794 1 851 2 549 4 010
16. Mellersta Österbotten 14 403 2 651 1 781 2 462 3 743
17. Norra Österbotten 95 406 2 778 1 807 2 492 4 046
18. Kajanaland 17 471 2 591 1 791 2 384 3 652
19. Lappland 42 250 2 680 1 806 2 455 3 769
20. Östra Nyland 19 351 2 809 1 821 2 498 4 209

I landskapet Nyland fanns i slutet av år 2008 mer än en tredjedel av alla heltidsanställda löntagare. Den offentliga sektorns andel var stor i Kajanaland, Lappland och Norra Karelen. Andelen som arbetar inom den privata sektorn var däremot betydande i de industrialiserade landskapen som i Östra Nyland, Päijänne Tavastland och Satakunta samt i och med den stora andelen servicenäringar också i Nyland, Södra Karelen och Birkaland.

Arbetsgivarsektorernas andel av statistikförda anställningsförhållanden i olika landskap år 2008, % av heltidsanställda löntagare i landskapet

Arbetsgivarsektorernas andel av statistikförda anställningsförhållanden i olika landskap år 2008, % av heltidsanställda löntagare i landskapet

Källa: Lönestrukturstatistik 2008, Statikcentralen

Förfrågningar: Antti Katainen (09) 1734 2347, Mika Idman (09) 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2008, De största löneskillnaderna i Nyland, de minsta i Norra Karelen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2008/pra_2008_2010-04-09_kat_001_sv.html