Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) och arbetsgivarsektor år 2008 1)

Näringsgrensindelningen (TOL 2008) Totallöner, euro/månad
Totalt Den privata sektorn Kommunsektorn Staten
Totalt 2 876 2 933 2 644 3 199
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 363 2 944 2 167
B Utvinning av mineral 2 846 2 846 ..
C Tillverkning 3 016 3 017 2 316 ..
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3 381 3 433 3 141
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2 689 2 694 2 679
F Byggverksamhet 2 855 2 866 2 275 3 629
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 2 797 2 799 2 196
H Transport och magasinering 2 684 2 671 2 747 4 004
I Hotell- och restaurangverksamhet 2 152 2 199 1 965
J Informations- och kommunikationsverksamhet 3 713 3 723 2 867 ..
K Finans- och försäkringsverksamhet 3 549 3 548 ..
L Fastighetsverksamhet 3 047 3 091 2 148
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3 291 3 436 2 580 3 413
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 2 292 2 345 2 025 2 471
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 2 995 3 063 2 655 3 227
P Utbildning 3 094 3 019 3 090 3 144
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 2 534 2 401 2 561 2 978
R Kultur, nöje och fritid 2 562 2 789 2 266 2 651
S Annan serviceverksamhet 2 488 2 489 ..
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. .. ..
1) .. Uppgiften är för osäker för att anges
- inga observationer

Källa: Lönestrukturstatistik 2008, Statikcentralen

Förfrågningar: Antti Katainen (09) 1734 2347, Mika Idman (09) 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 9.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2008, Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) och arbetsgivarsektor år 2008 1) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2008/pra_2008_2010-04-09_tau_001_sv.html