Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Månadslöner för heltidsanställda löntagare efter näringsgrenen och arbetsgivarsektor år 2009 1)

Näringsgrensindelningen (TOL 2008) Totallöner, euro/månad
Totalt Den privata sektorn Kommunsektorn Staten
Totalt 2 971 3 030 2 732 3 321
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 524 3 122 2 306 -
B Utvinning av mineral 3 189 3 190 .. -
C Tillverkning 3 115 3 116 2 479 2 999
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 3 476 3 523 3 205 -
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 2 765 2 794 2 723 -
F Byggverksamhet 3 043 3 056 2 393 3 784
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 2 824 2 826 2 309 -
H Transport och magasinering 2 774 2 761 2 782 4 252
I Hotell- och restaurangverksamhet 2 217 2 271 2 044 -
J Informations- och kommunikationsverksamhet 3 771 3 782 2 920 3 490
K Finans- och försäkringsverksamhet 3 649 3 648 - 4 051
L Fastighetsverksamhet 3 127 3 204 2 260 -
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 3 420 3 619 2 621 3 499
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 2 313 2 351 2 108 2 572
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 3 133 3 229 2 760 3 360
P Utbildning 3 183 3 079 3 178 3 254
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 2 639 2 534 2 660 3 084
R Kultur, nöje och fritid 2 591 2 870 2 332 2 751
S Annan serviceverksamhet 2 575 2 575 1 751 -
U Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. .. - - ..
1) .. Uppgiften är för osäker för att anges
- inga observationer

Källa: Lönestrukturstatistik 2009, Statikcentralen

Förfrågningar: Mika Idman (09) 1734 3445, Jukka Pitkäjärvi (09) 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 8.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2009, Tabellbilaga 1. Månadslöner för heltidsanställda löntagare efter näringsgrenen och arbetsgivarsektor år 2009 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2009/pra_2009_2011-04-08_tau_001_sv.html