Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) år 2011

Näringsgrensindelningen (TOL 2008) Totallöner, euro / månad
  Antal Genomsnitt Desil 1 Medianen Decil 9
Totalt 1 410 421 3 109 1 972 2 774 4 602
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 4 271 2 636 1 993 2 579 3 238
B Utvinning av mineral 3 649 3 245 2 266 3 001 4 395
C Tillverkning 252 633 3 245 2 128 2 960 4 676
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10 495 3 670 2 425 3 345 5 321
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 7 886 2 966 2 041 2 749 4 190
F Byggverksamhet 94 967 3 118 2 181 2 924 4 220
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 140 780 3 008 1 875 2 574 4 715
H Transport och magasinering 67 441 2 942 2 084 2 671 4 151
I Hotell- och restaurangverksamhet 34 660 2 277 1 734 2 128 2 951
J Informations- och kommunikationsverksamhet 64 173 3 937 2 446 3 639 5 697
K Finans- och försäkringsverksamhet 36 811 3 872 2 295 3 191 6 208
L Fastighetsverksamhet 10 792 3 295 1 930 2 813 5 207
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 80 225 3 621 2 136 3 230 5 555
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 57 119 2 404 1 598 2 156 3 430
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 107 461 3 265 2 138 2 947 4 845
P Utbildning 123 489 3 318 2 056 3 284 4 554
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 260 962 2 764 1 945 2 487 3 568
R Kultur, nöje och fritid 20 159 2 726 1 929 2 482 3 708
S Annan serviceverksamhet 32 441 2 708 1 593 2 392 4 142

Källa: Lönestrukturstatistik 2011, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 09 1734 3452, Mika Idman 09 1734 3445, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 7.5.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2011, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter näringsgrenens huvudgrupp (TOL 2008) år 2011 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2011/pra_2011_2013-04-05_tau_001_sv.html