Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter lanskap år 2013

Landskap Totallöner, euro / månad
Antal Genomsnitt Decil 1 Median Decil 9
Nyland 499 079 3 634 2 153 3 204 5 611
Egentliga Finland 108 979 3 107 2 036 2 806 4 513
Satakunta 54 933 3 042 2 043 2 792 4 301
Egentliga Tavastland 42 747 3 095 2 060 2 838 4 408
Birkaland 127 870 3 188 2 063 2 892 4 619
Päijänne-Tavastland 46 555 3 043 2 034 2 769 4 300
Kymmenedalen 42 377 3 119 2 069 2 841 4 411
Södra Karelen 31 119 3 060 2 043 2 797 4 290
Södra Savolax 32 790 2 939 2 005 2 701 4 092
Norra Savolax 56 248 3 089 2 044 2 800 4 383
Norra Karelen 33 636 2 945 2 025 2 716 4 054
Mellersta Finland 63 636 3 103 2 051 2 822 4 412
Södra Österbotten 42 507 2 918 2 000 2 677 4 037
Österbotten 42 983 3 197 2 121 2 920 4 591
Mellersta Österbotten 15 461 2 975 2 013 2 717 4 162
Norra Österbotten 90 431 3 152 2 061 2 863 4 520
Kajanaland 15 746 2 951 2 050 2 749 4 033
Lappland 39 904 3 053 2 041 2 812 4 282

Källa: Lönestrukturstatistik 2013, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2013, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter lanskap år 2013 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2013/pra_2013_2015-04-08_tau_001_sv.html