Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter lanskap år 2015

Landskap Totallöner, euro / månad
Antal Genomsnitt Decil 1 Median Decil 9
Nyland 496 503 3 684 2 191 3 246 5 693
Egentliga Finland 107 973 3 169 2 070 2 832 4 634
Satakunta 51 187 3 113 2 084 2 826 4 438
Egentliga Tavastland 39 840 3 120 2 072 2 837 4 452
Birkaland 127 435 3 213 2 063 2 908 4 701
Päijänne-Tavastland 44 385 3 097 2 079 2 798 4 423
Kymmenedalen 39 426 3 169 2 091 2 882 4 510
Södra Karelen 30 835 3 159 2 079 2 853 4 500
Södra Savolax 30 501 2 973 2 053 2 725 4 108
Norra Savolax 57 251 3 135 2 073 2 828 4 459
Norra Karelen 33 741 2 999 2 047 2 734 4 190
Mellersta Finland 60 587 3 127 2 074 2 843 4 468
Södra Österbotten 40 823 2 981 2 039 2 712 4 120
Österbotten 40 344 3 211 2 139 2 946 4 535
Mellersta Österbotten 14 520 3 043 2 063 2 801 4 174
Norra Österbotten 93 147 3 181 2 079 2 889 4 570
Kajanaland 15 731 2 962 2 053 2 744 4 050
Lappland 39 196 3 111 2 081 2 847 4 394

Källa: Lönestrukturstatistik 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2015, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter lanskap år 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2015/pra_2015_2017-04-06_tau_001_sv.html