Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter lanskap år 2015

Landskap Totallöner, euro / månad
Antal Genomsnitt Decil 1 Median Decil 9
Nyland 496 503 3 684 2 191 3 246 5 693
Egentliga Finland 107 973 3 169 2 070 2 832 4 634
Satakunta 51 187 3 113 2 084 2 826 4 438
Egentliga Tavastland 39 840 3 120 2 072 2 837 4 452
Birkaland 127 435 3 213 2 063 2 908 4 701
Päijänne-Tavastland 44 385 3 097 2 079 2 798 4 423
Kymmenedalen 39 426 3 169 2 091 2 882 4 510
Södra Karelen 30 835 3 159 2 079 2 853 4 500
Södra Savolax 30 501 2 973 2 053 2 725 4 108
Norra Savolax 57 251 3 135 2 073 2 828 4 459
Norra Karelen 33 741 2 999 2 047 2 734 4 190
Mellersta Finland 60 587 3 127 2 074 2 843 4 468
Södra Österbotten 40 823 2 981 2 039 2 712 4 120
Österbotten 40 344 3 211 2 139 2 946 4 535
Mellersta Österbotten 14 520 3 043 2 063 2 801 4 174
Norra Österbotten 93 147 3 181 2 079 2 889 4 570
Kajanaland 15 731 2 962 2 053 2 744 4 050
Lappland 39 196 3 111 2 081 2 847 4 394

Källa: Lönestrukturstatistik 2015, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 6.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2015, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga månadslöner för heltidsanställda löntagare och lönespridningstal efter lanskap år 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2015/pra_2015_2017-04-06_tau_001_sv.html