Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga totaltimlönerna för löntagare och lönespridningstal efter lanskap år 2016

Landskap Totaltimlönerna, euro
Antal Decil 1 Median Decil 9 Genomsnitt
Nyland 580 067 12,75 19,10 34,34 21,84
Egentliga Finland 133 300 12,25 16,74 27,35 18,76
Satakunta 60 789 12,30 16,71 26,10 18,37
Egentliga Tavastland 47 182 12,11 16,66 26,43 18,41
Birkaland 148 712 12,21 17,11 28,18 19,11
Päijänne-Tavastland 55 544 12,30 16,58 26,60 18,47
Kymmenedalen 46 524 12,38 17,07 26,72 18,82
Södra Karelen 36 722 12,35 17,04 26,65 18,85
Södra Savolax 36 801 11,93 16,06 24,51 17,66
Norra Savolax 67 249 12,22 16,80 26,78 18,69
Norra Karelen 41 142 12,00 16,18 24,89 17,82
Mellersta Finland 72 708 12,07 16,82 27,04 18,69
Södra Österbotten 47 562 12,00 16,11 24,26 17,64
Österbotten 51 101 12,34 17,21 26,80 18,90
Mellersta Österbotten 17 545 12,19 16,70 25,24 18,19
Norra Österbotten 111 358 12,24 17,07 27,63 18,98
Kajanaland 18 400 12,15 16,41 24,05 17,66
Lappland 46 569 12,25 16,73 25,88 18,37

Källa: Lönestrukturstatistik 2016, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi


Uppdaterad 19.2.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2016, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga totaltimlönerna för löntagare och lönespridningstal efter lanskap år 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2016/pra_2016_2018-02-19_tau_001_sv.html