Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Genomsnittliga totaltimlönerna för löntagare och lönespridningstal efter lanskap år 2017

Landskap Totaltimlönerna, euro
Antal Decil 1 Median Decil 9 Genomsnitt
Nyland 607 074 12,74 19,05 34,44 21,86
Egentliga Finland 133 883 12,25 16,63 27,26 18,68
Satakunta 58 569 12,29 16,68 26,22 18,40
Egentliga Tavastland 45 541 12,09 16,71 26,55 18,49
Birkaland 153 935 12,16 17,00 28,54 19,13
Päijänne-Tavastland 58 860 12,30 16,50 26,37 18,40
Kymmenedalen 47 104 12,31 16,89 26,34 18,64
Södra Karelen 35 997 12,29 16,97 26,86 18,90
Södra Savolax 36 256 12,00 15,90 24,61 17,59
Norra Savolax 69 352 12,26 16,70 26,49 18,48
Norra Karelen 41 225 11,96 16,27 24,94 17,85
Mellersta Finland 74 295 11,97 16,75 27,00 18,63
Södra Österbotten 49 456 12,09 16,20 24,60 17,77
Österbotten 52 093 12,33 17,15 26,75 18,81
Mellersta Österbotten 17 169 12,12 16,70 26,08 18,34
Norra Österbotten 116 232 12,17 16,82 27,28 18,78
Kajanaland 18 993 11,99 16,32 24,26 17,62
Lappland 48 794 12,21 16,67 25,65 18,28

Källa: Lönestrukturstatistik 2017, Statikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, Jukka Pitkäjärvi 029 551 3356, palkkarakenne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Lönestrukturstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-0084. 2017, Tabellbilaga 1. Genomsnittliga totaltimlönerna för löntagare och lönespridningstal efter lanskap år 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pra/2017/pra_2017_2019-03-07_tau_001_sv.html